Om N’AGE ACADEMY

Videon åbner i en ny fane med YouTube

Ida Bille Brahe fortæller om N'AGE ACADEMY
Instruktør underviser elever på uddannelse til kosmetisk sygeplejerske

Kosmetisk supervisionsuddannelse for sygeplejersker

N’AGE ACADEMY

N’AGE ACADEMY er en naturlig videreudvikling af N’AGE, som både er den første og største kæde inden for kosmetiske, dermatologiske behandlinger i Danmark.

Undervisningen tager udgangspunkt i N’AGE’s grundværdier; Æstetik, Etik og Sikkerhed.

Som kursist bliver du undervist i udførelsen af kosmetiske behandlinger inden for ikke-permanente fillers, Botulinum Toxin og PRX-T33 kemisk peeling. Du får indgående kendskab til behandlingsindikationer, injektionsteknikker, komplikationshåndtering, patientsikkerhed mv.

Herudover består uddannelsen af en række kompetencegivende moduler som anatomi, hudanalyse, indikationsstillelse, jura, journalskrivning, salg, markedsføring og klinikdrift.

Kurset forløber over 12 uger som en kombination af selvstudie, teoretisk og praktisk undervisning samt gennemførsel af superviserede behandlinger. Kurset afsluttes med en eksamen.

N’AGE garanterer supervision af 20-25 modeller pr. behandlingstype, og såfremt kursisten gennemfører den teoretiske og praktiske del af uddannelsen på tilfredsstillende niveau, kan dokumentationen for forløbet blive indsendt til Styrelsen for Patientsikkerhed, der som tilsynsførende myndighed alene godkender endelig registrering, ved kursistens første ansættelse.

Uddannelse på et højere niveau

Den kosmetiske branche er i vækst, og hos N’AGE oplever vi stor efterspørgsel fra sygeplejersker med lyst til at videreuddanne sig inden for det kosmetiske felt. Samtidig har vi oplevet det vanskeligt at rekruttere kosmetiske sygeplejersker, som har arbejdet med faget på et tilstrækkeligt højt niveau til at indgå i vores behandlerteam.

N’AGE ACADEMY er således opstået som et naturligt svar på, hvordan vi kan rekruttere fremtidens dygtigste kosmetiske sygeplejersker til vores egne klinikker, og hvordan vi kan hæve det generelle uddannelsesniveau for kosmetiske sygeplejersker i Danmark.

Det er et erklæret mål, at mindst 1-2 kursister efter endt uddannelse tilbydes job hos N’AGE.

Videon åbner i en ny fane med YouTube

CEO Sanne Lønskov fortæller om baggrunden for N'AGE ACADEMY

Inden du vælger en uddannelse

En uddannelse er en vigtig investering i dig selv og dine kompetencer. Derfor skal du sikre dig, at din uddannelse er seriøs, professionel og som absolut minimum opfylder alle lovkrav fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Blandt andet at du er igennem et grundigt teoriforløb, og at du maksimalt gennemfører fem superviserede behandlinger pr. dag.

Læs mere om reglerne fra Styrelsen for Patientsikkerhed her.

N

Mere end minimum

Som kosmetisk sygeplejerske står du med et stort ansvar over for dine kunder. Dels for at de får et smukt resultat, og dels for at behandlingen udføres etisk og fagligt korrekt, og at du er klædt på til at håndtere behandlingsmæssige udfordringer.
N

anerkendt uddannelse med garanti

N’AGE ACADEMY garanterer, at din uddannelse er i overenstemmelse med de krav, der stilles fra Styrelsen for Patientsikkerhed, og at uddannelsen sikrer den højeste standard i sikker og etisk undervisning. Vores uddannelse tager derfor 12 uger med 105 lektioner á 45 minutter og vil indeholde flere modelbehandlinger, end der kræves fra Styrelsen for Patientsikkerhed.
N

Holistisk tilgang

På N’AGE ACADEMY modtager du grundig teori i en lang række moduler, som sikrer dig en 360 graders læring og forståelse for faget og branchen. Du bliver trænet i at rådgive dine kunder ud fra et helhedsprincip og stille forskellige indikationer, og du bliver trænet i den praktiske udførelse af forskellige behandlingsteknikker.
Eksperterne anbefaler

N’AGE ACADEMY

Danmarks førende eksperter anbefaler N’AGE ACADEMY som uddannelsessted.

N’AGE ACADEMY garanterer den højeste sikkerhed og faglige niveau. Læs mere om, hvad de siger her.

Dermatolog og hudlæge

Det bedste med det først modul på N’AGE ACADEMY var respekten, den høje faglighed, den konstante faglige sparring og sammenholdet hos kursister og holdet fra N´AGE.

Tanja Ann Gunnarsdottir
Sygeplejerske
Kursist N’AGE ACADEMY

Sammensætningen af holdet er virkelig god! Vi er forskellige og har det virkelig godt sammen. Jeg tror kun, det er en fordel, at man har kursister både fra Jylland og Sjælland.

Julie Thomsen
Sygeplejerske
Kursist N’AGE ACADEMY

Reservér din plads i dag. Kun 8 udbudte pladser pr. hold